Today a reader, tomorrow a leader! - (Bạn nào không hiểu câu này thì xem bài Điều kiện cần và đủ để nhận một ứng viên mới)

Phỏng vấn Tony

Các bài phỏng vấn Dượng Tony được cập nhật tại đây, các bạn đọc tham khảo để hiểu hơn về Dượng và các bài đăng của Dượng nhé!
Phỏng vấn độc quyền với Tony
Cúi cùng thì Tony cũng phải xuất hiện trong 1 cuộc phỏng vấn với một đài tàng hình nọ. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn mời độc giả theo dõi

Có thể bạn cần

Tình Yêu