Thành Nha XYZ
  • Ăn trưa cùng Tony
  Ăn trưa cùng Tony
  (Today a reader, tomorrow a leader!)

  Nhậu cùng Tony

  Đây là câu nói vui của Dượng khi dượng giới thiệu Page Ăn trưa cùng Tony 
  Nhưng cũng hy vọng sau này dượng cho ra cái page như vậy, về một chủ đề gì đó giờ chưa ai biết :D