Today a reader, tomorrow a leader! - (Bạn nào không hiểu câu này thì xem bài Điều kiện cần và đủ để nhận một ứng viên mới)

Nhậu cùng Tony

Đây là câu nói vui của Dượng khi dượng giới thiệu Page Ăn trưa cùng Tony 
Nhưng cũng hy vọng sau này dượng cho ra cái page như vậy, về một chủ đề gì đó giờ chưa ai biết :D


Tình Yêu