Thành Nha XYZ
  • Ăn trưa cùng Tony
  Ăn trưa cùng Tony
  (Today a reader, tomorrow a leader!)

  Kết quả tìm kiếm tag "early bird"

  Khái niệm "early bird" là một khái niệm phổ biến trong kinh tế, khi họ mở bán một cái gì đó, những ai đặt trước, mua trước sẽ có một mức ưu đãi rất đặc biệt.
  Những chú chim ban mai