Today a reader, tomorrow a leader! - (Bạn nào không hiểu câu này thì xem bài Điều kiện cần và đủ để nhận một ứng viên mới)

Kết quả tìm kiếm tag "huong nghiep"

Kết quả tìm kiếm tag "huong nghiep".
Cái đêm hôm ấy
(viết tặng riêng cho phái đẹp và phái không đẹp nhưng tò mò)
Chuyện nhà anh Khổm
Tony có anh bạn than người Thái Lan tên Khổm, chủ một nhà máy phân bón ở ngoại ô Bnagkok. Nói là bạn chứ anh cũng già rồi, có ba đứa con cùng trạc tuổi Tony. Làm ăn rồi quen.
Tình Yêu