Thành Nha XYZ
  • Ăn trưa cùng Tony
  Ăn trưa cùng Tony
  (Today a reader, tomorrow a leader!)

  Kết quả tìm kiếm tag "huong nghiep"

  (viết tặng riêng cho phái đẹp và phái không đẹp nhưng tò mò)
  Cái đêm hôm ấy
  Tony có anh bạn than người Thái Lan tên Khổm, chủ một nhà máy phân bón ở ngoại ô Bnagkok. Nói là bạn chứ anh cũng già rồi, có ba đứa con cùng trạc tuổi Tony. Làm ăn rồi quen.
  Chuyện nhà anh Khổm