Thành Nha XYZ
  • Ăn trưa cùng Tony
  Ăn trưa cùng Tony
  (Today a reader, tomorrow a leader!)

  Kết quả tìm kiếm tag "ky nang giao tiep"

  Làm doanh nghiệp, cho ra rìa ngay thể loại chuông reo không bắt máy, nhắn tin seen không trả lời. Họ thuộc hệ tào lao, hoặc đang có âm mưu gì đó mà ngại ngùng, hoặc không thật sự muốn giao tiếp, khách càng hỏi càng nhắn họ càng phiền á.
  Đặc sản của em