Today a reader, tomorrow a leader! - (Bạn nào không hiểu câu này thì xem bài Điều kiện cần và đủ để nhận một ứng viên mới)

Kết quả tìm kiếm tag "thoat ngheo thanh tuu"

Kết quả tìm kiếm tag "thoat ngheo thanh tuu".
Cái đêm hôm ấy
(viết tặng riêng cho phái đẹp và phái không đẹp nhưng tò mò)
Tình Yêu