Today a reader, tomorrow a leader! - (Bạn nào không hiểu câu này thì xem bài Điều kiện cần và đủ để nhận một ứng viên mới)

Hướng nghiệp

Các câu hỏi với Dượng Tony về hướng nghiệp, chọn nghề cho mình, hạc hành ra sao,...
Bài 1: 999 đóa hoa hồng
Hỏi: Thưa dượng, dượng nói tuổi trẻ phải có nghề. Con muốn học ĐH ngành tiếng Anh/tiếng Hoa/tiếng Pháp để sau này vô doanh nghiệp làm, ngoại ngữ có phải là nghề hem?
Đầu  Trước   1  2 

Có thể bạn cần

Tình Yêu