Thành Nha XYZ
  • Ăn trưa cùng Tony
  Ăn trưa cùng Tony
  (Today a reader, tomorrow a leader!)

  Kết quả tìm kiếm tag "bill gates"

  Thương trường là chiến trường, người chủ tướng cần có đặc tính gì? Đặc tính đầu tiên của 1 chủ soái là TẬP TRUNG CAO ĐỘ, tức TOÀN TÂM, TOÀN Ý, TÂM HUYẾT (TIM VÀ MÁU). Chốn thương trường ngày nay, hay chiến trường ngày xưa, ai xao nhãng thì THUA trận ngay lập tức.
  Tâm và huyết
  Ad tình cờ dạo qua fanpage của các nhóm khởi nghiệp và đọc được lá thư này. Bạn đọc TnBs 3-4 năm rồi nên văn phong khá giống. Bài viết ngắn gọn, sâu thẳm trong đó là sự tự tin, cái cần thiết vô cùng với giới trẻ Việt.
  Một lá thư Măng Đen