Thành Nha XYZ
  • Ăn trưa cùng Tony
  Ăn trưa cùng Tony
  (Today a reader, tomorrow a leader!)

  Kết quả tìm kiếm tag "jack ma"

  Ở 1 cuộc thi trên truyền hình, tới câu 5 nếu chọn dừng lại thì sẽ bảo toàn mấy triệu đồng, còn tiếp tục, nếu câu 6 mà sai thì trở về zero, anh chồng nhìn xuống dưới, cô vợ ra hiệu chơi tiếp nhưng anh chồng quyết định thôi.
  An phận thủ thường
  Ad tình cờ dạo qua fanpage của các nhóm khởi nghiệp và đọc được lá thư này. Bạn đọc TnBs 3-4 năm rồi nên văn phong khá giống. Bài viết ngắn gọn, sâu thẳm trong đó là sự tự tin, cái cần thiết vô cùng với giới trẻ Việt.
  Một lá thư Măng Đen