Thành Nha XYZ
  • Ăn trưa cùng Tony
  Ăn trưa cùng Tony
  (Today a reader, tomorrow a leader!)

  Kết quả tìm kiếm tag "song phai thuc te"

  Tui 60 tuổi rồi, mấy chục năm qua cũng trực tiếp làm việc với khá đông người, nên rút ra vầy. Người thành công ở lĩnh vực nào đó, 100% đều rất thực tế. Họ truyền đạt thông điệp rất tốt, hiểu người khác cần gì và khai thác được để biến thành tiền. Một người không có trí thì không triển khai được công việc. Một người không lanh lợi thì không làm ra tiền. Một người không tử tế thì không giữ được của cải. Một người giàu từ triển khai làm ăn là người đáng kính trọng.
  Làm sao để hết ế nhệ ế mốc ế meo