Thành Nha XYZ
  • Ăn trưa cùng Tony
  Ăn trưa cùng Tony
  (Today a reader, tomorrow a leader!)

  Kết quả tìm kiếm tag "quan ly"

  Tài chính là sống còn của mỗi doanh nghiệp, tiền bạc cá nhân quản lý đã mệt thì huống hồ chi cho cả một tập thể, hàng ngày vào - ra đủ khoản. Giờ mình học quản lý tài chính nhen
  Đào tạo làm quản lý/ông chủ
  Trong thế giới động vật, luôn có con đầu đàn. Con này có 2 nhiệm vụ chính là (1) giúp bầy (đàn) của mình chống lại kẻ thù, không bị chết; và (2) là giúp bầy (đàn) của mình tìm chỗ có thức ăn ngon, no, không bị đói.
  Lãnh đạo là gì?
  Người có năng lực có đặc trưng cá nhân là sạch, thơm, luôn quan sát nên chỗ ăn chỗ ở chỗ ngủ của họ rất sạch, rất đẹp. Ai siêng năng mới sạch sẽ thơm tho được. Lúc nghèo thì họ tự tay làm, lúc giàu thì sai khiến gia nhân gia nô, nhưng phải có ÓC QUAN SÁT và ÓC TỔ CHỨC mới biết mà sai khiến người khác
  Thế nào là người có năng lực?
  Các bạn làm quản lý, từ sáng đã phải nghĩ ra việc và giao cho các bạn làm. Nhất là bạn nào ít động não và list-to-do quá ít, sáng kiểm, chiều kiểm. Xem thử 1 ngày họ ăn 3 bữa cơm nhưng có tạo ra GDP gì không.
  To: Các bạn làm quản lý
  Người có đầu óc là người luôn nghĩ ra việc để làm. Ai nghĩ ra càng nhiều việc thì càng tài năng.
  Chuyện con hươu, con nai
  Phần 1 là câu chuyện ứng xử với tiền. Có thái độ ứng xử sao cho phù hợp để có thể bắt nó làm nô lệ, làm phương tiện để mình đạt được mission của cuộc đời. Nếu không, nó sẽ trở thành ông chủ, sai khiến mình, khiến mình khổ miết.
  Chuyện tiền chuyện bạc: Bản lĩnh điều khiển đồng tiền